საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N78 ჩატარდება 2015 წლის 6 აპრილს 13 საათზესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 17 ივლისის N57 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 11 ივლისის N56 სხდომის დადგენილებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N56 ჩატარდება 2014 წლის 11 ივლისს, 13 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 18 ივნისის N55 სხდომის დადგენილებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N55 ჩატარდება 2014 წლის 18 ივნისს, 13 საათზ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 14 მაისის N54 სხდომის დადგენილებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N54 ჩატარდება 2014 წლის 14 მაისს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 3 მაისის N53 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 6 მაისის N52 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 16 აპრილის N51 სხდომის დადგენილებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N51 ჩატარდება 2014 წლის 16 აპრილს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 2 აპრილის N50 სხდომის დადგენილებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიუტეტის სენატის სხდომა N50 ჩატარდება 2014 წლის 2 აპრილს, 16 საათზე


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2013 წლის 20 ნოემბრის სხდომის ოქმი N41საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 13 სექტემბრის სხდომის ოქმი N12

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N12 ჩატარდება 2012 წლის 13 სექტემბერს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 6 ივლისის სხდომის ოქმი N11

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N11 ჩატარდება 2012 წლის 6 ივლისს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N10 ჩატარდება 2012 წლის 27 ივნისს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 11 ივნისის სხდომის ოქმი N9

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 30 მაისის სხდომის ოქმი N8

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N8 ჩატარდება 2012 წლის 30 მაისს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 14 მაისის სხდომის ოქმი N7

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N7 ჩატარდება 2012 წლის 14 მაისს, 14 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 25 აპრილის სხდომის ოქმი N6


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N4 ჩატარდება 2012 წლის 9 მარტს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 29 თებერვლის სხდომის ოქმი N3

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N3 ჩატარდება 2012 წლის 29 თებერვალს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 8 თებერვლის სხდომის ოქმი N2

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N2 ჩატარდება 2012 წლის 8 თებერვალს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 31 იანვრის სხდომის ოქმი N1

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N1 ჩატარდება 2012 წლის 31 იანვარს, 11 საათზე