მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სენატის საბჭოს სხდომები (დღის წესრიგი, ოქმი და გადაწყვეტილებები) არქივი (2012-2015 წწ.)

სენატის საბჭოს სხდომები (დღის წესრიგი, ოქმი და გადაწყვეტილებები) არქივი (2012-2015 წწ.)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N78 ჩატარდება 2015 წლის 6 აპრილს 13 საათზესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 17 ივლისის N57 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 11 ივლისის N56 სხდომის დადგენილებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N56 ჩატარდება 2014 წლის 11 ივლისს, 13 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 18 ივნისის N55 სხდომის დადგენილებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N55 ჩატარდება 2014 წლის 18 ივნისს, 13 საათზ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 14 მაისის N54 სხდომის დადგენილებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N54 ჩატარდება 2014 წლის 14 მაისს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 3 მაისის N53 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 6 მაისის N52 სხდომის მიერ გამოკითხვის წესით მიღებული დადგენილება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 16 აპრილის N51 სხდომის დადგენილებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N51 ჩატარდება 2014 წლის 16 აპრილს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2014 წლის 2 აპრილის N50 სხდომის დადგენილებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიუტეტის სენატის სხდომა N50 ჩატარდება 2014 წლის 2 აპრილს, 16 საათზე


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2013 წლის 20 ნოემბრის სხდომის ოქმი N41საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N10 ჩატარდება 2012 წლის 27 ივნისს, 15 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 11 ივნისის სხდომის ოქმი N9

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 30 მაისის სხდომის ოქმი N8

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N8 ჩატარდება 2012 წლის 30 მაისს, 15 საათზე


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სხდომა N7 ჩატარდება 2012 წლის 14 მაისს, 14 საათზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის 2012 წლის 25 აპრილის სხდომის ოქმი N6

0322 77 11 11