სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


დადგენილება N01-06-02/75 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/74 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/73 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/72 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატებისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/71 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/70 ელექტროენერგიის, გაზის და სატელეკომუნიკაციო ობიექტების ინსპექტირების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/69 სტუ-ის ჟიული შარტავას სახელობის სახელმწიფო პოლიტიკისა და მართვის პრობლემების საფაკულტეტთაშორისო ცენტრის რეორგანიზაციის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/68 სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/67 სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/66 სტუ-ის სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/65 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივნის არჩევის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/64 სტუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/63 სტუ-ის პერსპექტიული განვითარების სამსახურის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/62 „კომერციული და კერძო სამართლის ინსტიტუტის“ სახელწოდების ცვლილებისა და მისი დებულების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/61 „სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რისკის მართვის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/60 სტუ-ის სასწავლო (საფაკულტეტო) ადმინისტრირების, ეკონომიკურ საქმიანობის, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების, საერთაშორისო და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ხარჯთაღრიცხვებსა და, შესაბამისად, 2019 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/59 სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ახალი წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/58 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/57 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტთან „ბტ ტრენინგცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/56 სტუ-ის ფართობების იჯარით გაცემის შესახებ


News 1 - 20 სულ 75
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 | შემდეგი | ბოლო ყველა