მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


04/26/2022 დადგენილება 01-06-02/10 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტ დავით გალავანიშვილისათვის ფინანსური შეღავათის გაწევის თაობაზე.

04/26/2022 დადგენილება 01-06-02/09 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) ახალი წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.

04/26/2022 დადგენილება 01-06-02/08 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/07 - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული „ბიოკომპლექსების შემუშავების და კვლევის სამეცნიერო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ.

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/06 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე სამთო-გეოლოგიური ტექნოლოგიების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ;

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/05 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის მშენებლობის სასწავლო, სამეცნიერო, საექსპერტო საგამოცდო ლაბორატორიის დებულების დამტკიცების შესახებ;

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/04 - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი ცენტრების გაუქმების შესახებ;

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/03 - სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი „შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების სასწავლო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ;

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/02 - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისათვის 2 წლის ვადით სტუ-ის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ.

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/01 - სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02/64 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საშტატო განრიგში ცვლილების შესახებ.

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02-63 - აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე პერსონალის მოწვევის შესახებ.

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02-62 - სტუ-ში სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ.

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02-61 - აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის ფრანგულენოვანი მოდულის სასწავლო კურსების წამყავნი მასწავლებლის ნინო გორგაძის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02-60 სტუ-ის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02-59 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02/58 - მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის შექმნის შესახებ

12/25/2021 დადგენილება 01-06-02/57 - სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის რეორგანიზაციისა და ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

12/25/2021 დადგენილება 01-06-02/56 - სტუ-ის „2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შედგენის წესის“ დამტკიცების შესახებ

12/24/2021 დადგენილება 01-06-02/55 - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარე რებრენდინგის პროექტის ფარგლებში სტუ-ის განახლებული გერბისა და ლოგოს დამტკიცების შესახებ


News 1 - 20 სულ 240
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა
0322 77 11 11