სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


დადგენილება N01-06-02/14 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრი სტუდენტებისათვის, სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით, შეღავათის გაწევის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/13 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/12 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/11 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/10 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/09 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/08 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/07 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/06 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან კორეული ენისა და კულტურის ცენტრის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/05 სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/04 სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/03 სს. „საქართველოს ბანკის“ სახელობითი სტიპენდიის დანიშვნის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/02 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის (პრეზიდენტის კანდიდატურის შერჩევის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/01 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერი) თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული ფარული კენჭისყრის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/99 სტუ-ის ქონების საერთაშორისო სტანდარტებით შეფასებისა და პროფესიონალ შემფასებელთა მომზადების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/98 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტრუქტურაში ადგილობრივი თვითმმართველობის კვლევის ცენტრის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/97 სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტრუქტურაში ცენტრ „ინდუთერმის“ შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/96 სს „საქართველოს ბანკის“ სახელობის სტიპენდიის დაწესების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/95 სტუ-ის 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/94 სტუ-ის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ


News 1 - 20 სულ 112
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა