მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


01/14/2022 01-06-02-63 - აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე პერსონალის მოწვევის შესახებ.

01/14/2022 01-06-02-62 - სტუ-ში სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ.

12/31/2021 01-06-02-61 - აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის ფრანგულენოვანი მოდულის სასწავლო კურსების წამყავნი მასწავლებლის ნინო გორგაძის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ

12/31/2021 01-06-02-60 სტუ-ის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

12/31/2021 01-06-02-59 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

12/29/2021 01-06-02-53 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2021 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

12/29/2021 01-06-02-52 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების 2021 წლის საშტატო განრიგებში ცვლილების შეტანის შესახებ

12/29/2021 01-06-02-51 მოწვეული პროფესორის შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ

12/29/2021 01-06-02-50 უცხოენოვან უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე შრომის ანაზღაურების შესახებ

12/29/2021 01-06-02-49 სტუდენტების სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

12/29/2021 01-06-02-48 არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

12/29/2021 01-06-02-47 პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთაშორისი აკად.დეპარტამენტის შექმნის და დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

12/29/2021 დადგენილება 01-06-02-29 - სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და შპს „ევროპის უნივერსიტეტის“ მიერ ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით უსასყიდლოთ დროებით თხოვების ფორმით ფართის გადაცემის შესახებ

12/24/2021 დადგენილება 01-06-02/58 - მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის შექმნის შესახებ

12/24/2021 დადგენილება 01-06-02/57 - სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის რეორგანიზაციისა და ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

12/24/2021 დადგენილება 01-06-02/55 - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარე რებრენდინგის პროექტის ფარგლებში სტუ-ის განახლებული გერბისა და ლოგოს დამტკიცების შესახებ

12/24/2021 დადგენილება 01-06-02/54 - სტუ-ის მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნების შესახებ

12/24/2021 დადგენილება 01-06-02/56 - სტუ-ის „2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შედგენის წესის“ დამტკიცების შესახებ

11/26/2021 დადგენილება 01-06-02/46 - სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

11/26/2021 დადგენილება 01-06-02/45 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) სპიკერისათვის ყოველთვიური სახელფასოდან


News 1 - 20 სულ 229
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა
0322 77 11 11