მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/44 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის დებულების შესახებ.

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/43 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დებულების შესახებ;

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/42 – „სტუ-ში სტუდენტების სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) 2021 წლის 26 ნოემბრის 01-06-02/49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/41 – „საწვავ-საპოხი მასალების ტესტირების ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისის დებულების დამტკიცების შესახებ;

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/40 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაფუძნების შესახებ;

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/39 – უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/38 – უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების და კომუნიკაციების დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/37 – უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/36 – უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ;

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/35 - უნივერსიტეტის აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის განვითარების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ;

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/34 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საშტატო განრიგში შესატანი ცვლილებების შესახებ;

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/33 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2022 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

08/04/2022 დადგენილება 01-06-02/32 - სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2022 წლის შუალედური ფინანსური ანგარიშის შესახებ;

06/29/2022 დადგენილება 01-06-02/31 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) 2022 წლის 19 მაისის N01-06-02/16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

06/29/2022 დადგენილება 01-06-02/30 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თვითდაფინანსებაზე მყოფი ცენტრების გაუქმების შესახებ.

06/29/2022 დადგენილება 01-06-02/29 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის რეორგანიზაციისა და ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

06/29/2022 დადგენილება 01-06-02/28 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრების ანაზღაურების შესახებ.

06/29/2022 დადგენილება 01-06-02/27 - არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

06/16/2022 დადგენილება 01-06-02/26 - ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

06/15/2022 დადგენილება 01-06-02/25 - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და შპს ,,ევროპის უნივერსიტეტს“ შორის 2021 წლის 24 დეკემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.


News 1 - 20 სულ 274
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა
0322 77 11 11