მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სხდომის დადგენილება 2018 წლის
სხდომის დადგენილება 2018 წლის

სხდომის დადგენილება 2018 წლის


დადგენილება N01-06-02/89 სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/88 ფაბ ლაბ ლაბორატორიის „ბიზნესინკუბატორში“ პროგრამირებადი მოწყობილობების მომსახურების ფასების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/87 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე სამი სახელობითი სტიპენდიის (ნიკო ნიკოლაძის, დავით სარაჯიშვილის, აკაკი ხოშტარიას) დაწესების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/86 სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზანის ფაკულტეტის არქიტექტურული ფიზიკის და მულტიმედიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელის 0.5 საშტატო ერთეულის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/85 სტუ-ის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/84 სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საერთაშორისო გრანტებში ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/83 სტუ-ის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/82 სტუ-ის 2018 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/79 სტუ-ის სტრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საშატატო განრიგში ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/78 სტუ-თან თვითდაფინანსებით „ტექნიკური გადამზადების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/77 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/76 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების დებულებების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/75 სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/74 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საშატატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/73 სტუ-ის 2018 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/72 „სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების მიზნებისათვის პასუხისმგებლობის გადანაწილების, დელეგირებისა და ანგარიშვალდებულების წესში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/71 უნივერსიტეტის სპორტული დარბაზების, თეატრ-სტუდია „მოდი ნახეს“ დარბაზისა და საკონფერენციო დარბაზების მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/70 სტუ-ის მოიჯარე ზურაბ გაგუასთვის იჯარის ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი დავალიანების გრაფიკის გაფორმების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/69 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შედგენის წესის“ დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/68 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინოვაციების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


News 1 - 20 სულ 88
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა
0322 77 11 11