სხდომის დღის წესრიგი
სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგი


წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) N13 სხდომა ჩატარდება 2020 წლის 25 დეკემბერს 15:00 საათზე დისტანციურად, ელექტრონული პლატფორმა Zoom-ის მეშვეობით ID. 5363172603, Password-gtu2020 გაიმართება

წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) N12 სხდომა ჩატარდება 2020 წლის 7 დეკემბერს 15:00 საათზე დისტანციურად, ელექტრონული პლატფორმა Zoom-ის მეშვეობით ID. 2423255110, Password-gtu2020 გაიმართება

წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) N11 სხდომა ჩატარდება 2020 წლის 6 ნოემბერს 11:00 საათზე დისტანციურად, ელექტრონული პლატფორმა Zoom-ის მეშვეობით, ID. 2423255110, Password-gtu2020

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/10 ჩატარდება 2020 წლის 13 ოქტომბერს, 14:00 საათზე დისტანციურად

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/07 ჩატარდება 2020 წლის 22 ივლის, 16:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/06 ჩატარდება 2020 წლის 1 ივლის, 15:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/02 ჩატარდება 2020 წლის 28 თებერვალს, 15:00 საათზე

სტუ-ს მეოთხე მოწვევის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/01 ჩატარდება 2020 წლის 3 თებერვალს, 15 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/03 ჩატარდება 2020 წლის 17 იანვარს, 14:30 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/02 ჩატარდება 2020 წლის 14 იანვარს, 18:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/01 ჩატარდება 2020 წლის 13 იანვარს, 12:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/11 ჩატარდება 2019 წლის 30 დეკემბერს, 12 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/10 ჩატარდება 2019 წლის 18 დეკემბერს, 15 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/09 ჩატარდება 2019 წლის 25 ოქტომბერს 11:30 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/08 ჩატარდება 2019 წლის 27 სექტემბერს 15:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/07 ჩატარდება 2019 წლის 29 ივლისს 14:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/06 ჩატარდება 2019 წლის 3 ივლისს 14:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/04 ჩატარდება 2019 წლის 14 ივნისს, 12:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/03 ჩატარდება 2019 წლის 3 აპრილს, 15:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/02 ჩატარდება 2019 წლის 22 თებერვალს, 12:00 საათზე