მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სხდომის დღის წესრიგი 2018 წელი
სხდომის დღის წესრიგი 2018 წელი

სხდომის დღის წესრიგი 2018 წელი


წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/15 ჩატარდება 2018 წლის 27 დეკემბერს, 13:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/14 ჩატარდება 2018 წლის 27 ნოემბერს 14 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/13 ჩატარდება 2018 წლის 24 ოქტომბერს, 13:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/11 ჩატარდება 2018 წლის 27 ივნისს 13:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/10 ჩატარდება 2018 წლის 8 ივნისს, 16:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/06 ჩატარდება 2018 წლის 3 აპრილს, 15:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/05 ჩატარდება 2018 წლის 2 აპრილს, 16:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/04 ჩატარდება 2018 წლის 28 მარტს, 11:00 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/03 ჩატარდება 2018 წლის 21 მარტის 14 საათზე

წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა N1 ჩატარდება 2018 წლის 14 თებერვალს 16 საათზე


0322 77 11 11