მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური საბჭოს სია


თავმჯდომარე
დავით გურგენიძედავით გურგენიძე
წევრები


სამშენებლო ფაკულტეტი

ალექსანდრე დავითაშვილიალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილი
ლერი ზამბახიძელერი ზამბახიძე


ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

ჯანიკო ხუნწარია ჯანიკო ხუნწარია
lena SatakiSviliლენა შატაკიშვილი


სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ნოდარ ფოფორაძენოდარ ფოფორაძე
ნიაზ ჯიქიანიაზი ჯიქია


ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

რევაზ კლდიაშვილი რევაზ კლდიაშვილი
ომარ მიქაძეომარ მიქაძე


სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

 ჯუმბერ იოსებიძე
ნანა ნოზაძენანა ნოზაძე


არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

მარინა მაისურაძემარინა მაისურაძე
ვახტანგ ფირცხალავა ვახტანგ ფირცხალავა


სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

ნინო ნიშნიანიძე

ალექსანდრე ტალიაშვილი


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

თათია ღურწკაია

ანზორ კურატაშვილი


საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

იაშა (კოკა) კუტუბიძე

იაშა კუტუბიძე

(სწავლული მდივანი)

ირინე მამალაძე


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

ქართლოს ყაჭიაშვილიქართლოს ყაჭიაშვილი
მიხეილ რამაზაშვილიმიხეილ რამაზაშვილი


აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

დავით თავხელიძედავით თავხელიძე 
გურამ ტყემალაძეგურამ ტყემალაძე


დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

გოჩა მიქიაშვილი
 ინსტიტუტები ალექსანდრე ნონეშვილიალექსანდრე ნონეშვილი


კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი

ოლეგ ნამიჩეიშვილი


ინსტიტუტი ტექინფორმი

ფიქრია წოწკოლაურიფიქრია წოწკოლაური


ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი

მარინა მენთეშაშვილიმარინა მენთეშაშვილი


ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

თეიმურაზ ცაბაძე


ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი

ნათიშვილი ოთარიოთარ ნათიშვილი


კვების მრეწველობის ინსტიტუტი

ნანა ებელაშვილი


საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

ნოდარ ჭითანავანოდარ ჭითანავა


ნაგებობების სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

მიხეილ ჯანიკაშვილი


ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

მაია მელაძემაია მელაძე


ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი

გუგა ჭოხონელიძეგუგა ჭოხონელიძე


ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

თამარ კაჭარავა


ინსტიტუტი ტალღა

კახა გორგაძე


არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

ბესარიონ შანშიაშვილი


მემბრანული ტექნოლოგიების საიჟინრო ინსტიტუტი

ლიანა ებანოიძე
0322 77 11 11