მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური საბჭოს კომისიები

აკადემიური საბჭოს კომისიები

 სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 31 იანვრის N588 დადგენილებით  შექმნილიაკადემიური საბჭოს მუდმივმოქმედი კომისიების წევრთა შემადგენლობა:    
 • სტრატეგიული განვითარების,    
  შემადგენლობა: პროფ. თ. ბაციკაძე, პროფ. ი. გუჯაბიძე  ვ. ვარდოსანიძე, , პროფ. შ. ნაჭყებია, პროფ. ლ. გვასალია, პროფ. გ. სალუქვაძე, პროფ. ზ. ჩხაიძე.    
 • საწესდებო,    
  შემადგენლობა: პროფ. გ. აბრამიშვილი, პროფ. ბ. ბოქოლიშვილი, პროფ. ო. ზუმბურიძე, პროფ. ნ. ხუნდაძე, პროფ. გ.სალუქვაძე.    
 • სასწავლო-სამეცნიერო,    
  შემადგენლობა: პროფ. გ. აბრამიშვილი, პროფ. ბ. ბოქოლიშვილი, პროფ. ი. გუჯაბიძე, პროფ. ო. ზუმბურიძე,  პროფ. ლ. გვასალია, პროფ, ნ. ხუნდაძე  პროფ. შ. ნაჭყებია,  პროფ. ლ. იმნაიშვილი, პროფ. ლ. ღოღელიანი, პროფ. ზ. კოვზირიძე.    
 • საერთაშორისო,    
  შემადგენლობა:  პროფ. ო. ზუმბურიძე, პროფ. გ. სალუქვაძე, პროფ. შ. ნაჭყებია, პროფ. ა. სიჭინავა.   

 • საფინანსო-საბიუჯეტო,  
  შემადგენლობა: პროფ. თ. ბაციკაძე, პროფ. პროფ. ა. სიჭინავა, პროფ. ზ. ჩხაიძე.
0322 77 11 11