მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

თათია ღურწკაია

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი.განათლება
 • 1991-1996 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ეკონომიკის ფაკულტეტი-საბანკო საქმის  სპეციალობით;
 • 2004-2008 წწ. სტუ-ს ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი-სამართალმცოდნეო¬ბის სპეციალობით;

კვალიფიკაცია
 • 2007 წ. ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;
სამუშაო გამოცდილება
 • 2017 -დღემდე სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრი, ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი;
 • 2015-2017 ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი- საერთაშორისო ეკონომიკისა და  ეკონომიკურ მოძღვრებათა  ისტორიის კათედრა-მოწვეული  ასოცირებული პროფესორი;
 • 2011-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-მოწვეული  ასოცირებული პროფესორი,  ასოცირებული პროფესორი;
 • 2008-2013 „კავკასიის უნივერსიტეტი“. ხარისხის უზრუნველყოფის  დეპარტამენტი-უფროსი სპეციალისტი;
 • 2008 სს „ტაოპრივატბანკი“. განვითარების დეპარტამენტი-კოორდინატორი;    
 • 2004-2007 საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია-მთავარი  სპეციალისტი;
 • 1997-2003 სს „საქართველოს ბანკი“. საერთაშორისო ანგარიშსწორების დეპარტამენტი-ეკონომისტი.

ენების ცოდნა 
 • რუსული (თავისუფლად)
 • ინგლისური(თავისუფლად)
 • გერმანული(ლექსიკონით)

კომპიუტერის ცოდნა
Windows, Ms office , Outlook Express, Internet Explorer. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 595 39 09 33
ელ-ფოსტა: t.gurtskaia@gtu.ge  

0322 77 11 11