მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ოთარ ნათიშვილი

ნათიშვილი ოთარინათიშვილი ოთარი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი)

დაბადების თარიღი - 11 მაისი 1929 წ. თბილისი 

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ინჟინერ ჰიდროტექნიკოსის კვალიფიკაცია - 1947 -1952 წ 

სამეცნიერო წოდება, ხარისხი:

  • ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 1956 წ.

  • ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი 1969 წ.

  • პროფესორი - 1972 წ.

  • საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული

  • მოღვაწე - 1980 წ.

  • საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ- კორესპოდენტი - 1988 წ.

  • საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი) – 1993 წ.

 

სამუშაო გამოცდილება:          

  • საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი (ასისტენტი, დოცენტი) – 1956 – 1959 წწ.

  • საქართველოს ჰიდორტექნიკისა და    მელიორაციის სამეცნიერო-კველვეითი ინსტიტუტი (უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი,  განყოფილების გამგე) – 1960 – 1970 წწ.

  • საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი (კათედრის გამგე, ფალუკტეტის დეკანი, პრორექტორი სასწავლო დარგში, რექტორი) – 1970 – 1990 წ. 


შრომები:

8 მონოგრაფია, 6 სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის, 230 სამეცნიერო სტატია საქართველოს და უცხოეთის პერიოდულ გამოცემებში

 

სამეცნიერო- კვლევითი  მუშაობის ძირითადი მიმართულებები:

ჰიდრავლიკა, საინჟინრო ჰიდროლოგია, აგროეკოსისტემების მდგრადობა, სამთო მელიორაცია
0322 77 11 11