მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ოლეგ ნამიჩეიშვილი

ოლეგ ნამიჩეიშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ფიზიკა-მათემატი­კის მეცნიერე­ბათა კანდიდატი.
საქართველოს საინჟინრო  აკადემიის ნამდვილი წევრი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის პროფესორი.

პირადი ინფორმაცია
დაბადების თარიღი: 2 იანვარი 1942 წელი; 
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული; 

განათლება
1959 – 1965 წ. – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფიზიკის ფაკულტეტი, რადიოფიზიკისა და ელექტრონიკის სპეციალობა. რადიოფიზიკოსის კვალიფიკაცია.
1965–1968 წ. – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და მ.ვ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის და მათემატიკა-მექანიკის ფაკულტეტების ასპირანტი.

კვალიფიკაცია
1968 წ. - მიენიჭა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, სპეციალობით ტექნიკური კიბერნეტიკა და ინფორმაციის თეორია; 
გამოქვეყნებული აქვს 185 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 4 მონოგრაფია, 20 სახელმძღვანელო (აქედან 1 ელექტრონულია) და მიღებული აქვს 1 პატენტი; ბოლო 10 წლის განმავლობაში (2009-2019) – 55 ნაშრომი, მათ შორის 1 მონოგრაფია, 7 სახელმძღვანელო (აქედან 1 ელექტრონულია).

სამუშაო გამოცდილება:
1968–1970, ასისტენტი, ფიზიკის ფაკულტეტი / რადიო­ტექ­ნიკის კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1970–1989, დოცენტი, ფიზიკის ფაკულტეტი / რადიო­ტექ­ნიკის კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1989 – 1994 კათედრის გამგე , ფიზიკის ფაკულტეტი / რადიო­ტექ­ნიკის კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1994–1996 , კათედრის გამგე , ფიზიკის ფაკულტეტი / რადიოელექტრონიკის კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1996-1997, კათედრის გამგე,  ფიზიკის ფაკულტეტი / მიკრო­პრო­ცესორებისა და მიკროპროცე­სორული სისტემების კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1997–2006, კათედრის გამგე, ფიზიკის ფაკულტეტი / მიკრო­პრო­ცესორებისა და მიკროპროცე­სორული სისტემების კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
2006-2007 მოწვეული პრო­ფე­სორი (კონტრაქ­ტ­ან­ტი), ინფორმატიკისა და მართვის სის­ტემების ფაკულტეტი / კომპიუ­ტე­რული სისტემებისა და ქსელე­ბის № 51 კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
2007–2008, მოწვეული პრო­ფე­სორი (კონტრაქ­ტ­ან­ტი), ინფორმატიკის სკოლა (ფაკულ­ტე­ტი), საქართველოს უნივერსიტეტი.
2002–2009, მოწვეული პროფესორი (კონ­­­ტრაქ­­ტ­ან­ტი), ინფორმატიკის ფრანგულ-ქარ­თუ­ლი სკოლა (Filière franco­phone en Informatique; დაარსე­ბულია  l’Université Paris-8, l’Uni­ver­­sité Ver­sailles,  AUF,  INALCO ორგანი­ზაციათა ინიციატივით), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (2002 – 2009 წლის მარტა­მდე); ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილი­სის სახელმწიფო უნი­ვერსიტეტი (2009 წლის მარტიდან).
2009–2013, სრული პროფესორი, ინფორმატიკისა და მართვის სის­ტემების ფაკულტეტი / კომპიუ­ტერული ინჟინერიის დეპარტა­მენ­ტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
2013-დღემდე, პროფესორი, ინფორმატიკისა და მართვის სის­ტემების ფაკულტეტი / კომპიუ­ტერული ინჟინერიის დეპარტა­მენ­ტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2010–2016 წ.  იყო 5 სამეცნიერო საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ.: (+995) 593 57 31 39  

ელ. ფოსტა: o.namicheishvili@gtu.ge
0322 77 11 11