მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ომარ მიქაძე

ომარ მიქაძეტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ქიმიური ტექნოლოგიისa და მეტალურგიის  ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
საგანმანათლებლო პროგრამის  მეტალურგიის ხელმძღვანელი

განათლება:
1968-1973 წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;
1974-1976 წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ასპირანტურა;
1990-1993 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურა.
კვალიფიკაცია:
1984 წ  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი  „შავი ლითონების მეტალურგიაში“
1987-1988 წწ სამეცნიერო სტაჟირება სამთო-მეტალურგიულ უნივერსიტეტში -Montanuniversität Leoben, ლეობენი, ავსტრია          
2002 წ  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი  „შავი, ფერადი და იშვიათი ლითონების მეტალურგიაში“
გამოქვეყნებული აქვს  154  სამეცნიერო შრომა, მათ შორის  16 სახელმძღვანელო, 12 გამოგონება
მისი ხელმძღვანებოლით დაცულია: 2 საკანდიდატო, 2 სადოქტორო დისერტაცია

სამუშაო გამოცდილება:
2006 წლიდან დღემდე  სტუ-ს შავი ლითონების მეტალურგიის კათედრის, მიმართულების ხელმძღვანელი; მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობის და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტის პროფესორი;
2002-2006 წწ სტუ-ს შავი ლითონების მეტალურგიის კათედრის პროფესორი;
2004-2005 წწ რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის სამეთვალყურეო საბჭოს თამჯდომარე;
1994-2006  წწ სტუ-ს მარკეტინგისა და ხელშეკრულებების განყოფილების უფროსი
1985-2002 წწ  სპი-ს -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) შავი ლითონების          მეტალურგიის კათედრის დოცენტი;
1980-1985 წწ   საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (სპი) შავი ლითონების მეტალურგიის კათედრის ასისტენტი;
1977-1980 წწ  სპი-ს შავი ლითონების მეტალურგიის კათედრის ინჟინერი;
1974-1976 წწ  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (სპი) შავი ლითონების მეტალურგიის კათედრის ასპირანტი;
1973-1974 წწ  საქართველოს მეტალურგიული ქარხნების სახელმწიფო საპროექტო ინსტიტუტის (ГРУЗГИПРОМЕЗ) მეტალურგიული განყოფილების ინჟინერი.

მიღებული  ჯილდო:
1999 წ საქართველოს პრეზიდენტის  მიერ დაჯილდოვდა  ღირსების მედლით

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ:  (+995) 593 31 30  00

ელ. ფოსტა: omikadze@gtu.ge
0322 77 11 11