მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ნინო ნიშნიანიძე

დაბადების თარიღი: 03.04.1965 წ.

ეროვნება: ქართველი

მობ: 579 56 55 33

ელ-ფოსტა : n.nishnianidze@gtu.ge

 

განათლება:

 • 1987 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია.
 • 1996-2006 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის თ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მაძიებელი, კონსტიტუციური სამართლის სპეციალობით.
 • 2006-2008 წწ. კი _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი.
 • 02.05.2009წ სამართლის დოქტორი. დისერტაცია დაიცვა თემაზე:“საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპენტეცია”. 

სამსახურეობრივი გამოცდილება :

 • 1987-1991 წწ. მუშაობდა საქართველოს უმაღლესი სასამართლოს სამართლებრივი ინფორმატიკისა და კანონმდებლობის სისტემატიზაციის განყოფილების კონსულტანტად.
 • 1991-1992 წწ. იყო საქართველოს უზენაესი საბჭოს სამდივნოს ჰუმანიტარულ და სოციალურ საკითხთა მუდმივი კომისიის უფროსი კონსულტანტი.
 • 1992-1993 წწ. - საქართველოს სოც.ეკონომინფორმის კომიტეტის წამყვანი იურისტ-კონსულტანტი.
 • 1993-1997 წწ. - თბილისის იურიდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტის რექტორი.
 • 1997-1998 წწ. - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსულტანტთა ჯგუფში სახელმწიფო მრჩეველი.
 • 1998-2002 წწ. - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის აპარატში წამყვანი სახელმწიფო მრჩეველი.
 • 2003-2006 წწ. - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბწოს წევრი.
 • 2006 წლიდან დღემდე საქართველოს იურისტთა ასოციაციის წევრი.
 • 2009-20012 წწ: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტის ასისტენტ-პფორესორი.
 • 2012-2017წწ. საქაართველოს ტექიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტის მოწვეული პროფესორი (საჯარო მიმართულება)
 • 2017 წლიდან დღემდე სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საჯარო დეპარტამენტის პროფესორი. 
 • 1992-1993 წწ. თბილისის საერო ინსტიტუტის “გაენათი” უფროსი მასწავლებელი.
 • 1993-1997 წწ. თბილისის იურიდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტის უფროსი მასწავლებელი.
 • 1998-2002 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი (სალექციო კურსი: “საკონსტიტუციო კონტროლი”).
 • 2003-2005 წწ. - თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტის უფროსი მასწავლებელი.

სახელმძღვანელო და პუბლიკაციები: 

 1. საკონსტიტუციო სასამართლო კონტროლის სოციალურ-სამართლებრივი ასპექტები.

 2. საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება და კონსტიტუციური კონტროლი,

 3. დამხმარე სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების კრებული,

 4. გამოსაცემად მომზადებულია ლექციების კურსი: „საარჩევნო ტექნოლოგიები“ 

            

გამოქვეყნებული აქვს 15 სამეცნიერო შრომა ჟურნალებში “ადამიანი და კონსტიტუცია”, “მართლმსაჯულება”, “ივერიონი”, “მსოფლიო და გენდერი”, (საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი), “მსოფლიო და კავკასია” (საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი)

0322 77 11 11