მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ნიაზ ჯიქია

გეოლოგია-მინერალოგიის აკადემიური დოქტორი,
პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-
გეოლოგიური ფაკულტეტის მენეჯერი.

განათლება:

1979-1984 წწ     საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, გეოლოგიური
ფაკულტეტი, „ნავთობის და გაზის  საბადოების გეოლოგია და 
დაზვერვა“,  სამთო-ინჟინერ გეოლოგი.
1995-1999 წწ     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.  საერთაშორისო
ეკონომიკის სპეციალობა.

კვალიფიკაცია:
2009 წ  გეოლოგია-მინერალოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
1999 წ ბაკალავრის ხარისხი,  ეკონომისტის კვალიფიკაცია.
გამოქვეყნებული აქვს  37    სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 1 სახელმძღვანელო.

სამუშაო გამოცდილება:
2015 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ნავთობის და
გაზის ტექნოლოგიების“ დეპარტამენტის  პროფესორი.
2009-2015 წწ   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ნავთობის და
გაზის ტექნოლოგიების“ დეპარტამენტის ასოც.  პროფესორი.
2006-2009 წწ    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ნავთობის და
გაზის ტექნოლოგიების“ დეპარტამენტის ასისტ.  პროფესორი.
 1992-2006 წწ  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამთო-გეოლოგიური
ფაკულტეტი, „ნავთობის და გაზის ძიების და დამუშავების
მიმართულება,  უფროსი მასწავლებელი.
1987-1992 წწ   საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი გეოლოგიური
ფაკულტეტი, „ნავთობის და გაზის ძიების და დამუშავების
კათედრა,  ლაბორატორიის გამგე.
1984-1987  წწ   საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი გეოლოგიური
ფაკულტეტი, „ნავთობის და გაზის ძიების და დამუშავების
კათედრა,  ლაბორატორანტი. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: (+995)  595 55 21 12

ელ.ფოსტა:  niazjikia@gtu.ge
0322 77 11 11