მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ლანა შატაკიშვილი

ლანა შატაკიშვილიტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული

პროფესორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის

სადოქტორო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“

სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

 

განათლება:

1989-1995 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰიდროსაინჟინრო ფაკულტეტი, წყალმომარაგება და წყალარინება, ინჟინერ-მშენებელი;

1995-1998 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურა;

1998-2002 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურა.


კვალიფიკაცია:

2002 წ ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი „ჰიდრავლიკსა და საინჟინრო ჰიდროლოგიაში“

გამოქვეყნებული აქვს 45 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 8 სახელმძღვანელო, 1 მონოგრაფია (ინგლისურ ენაზე) გამოქვეყნებული უცხოეთში.


სამუშაო გამოცდილება:

2015 წლიდან დღემდე ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის „ჰიდროენერგეტიკული დანადგაერის და მაგისტრალური სამილსადენო სისტემების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2006-2015 წწ ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის “თბო და ჰიდროენერგეტიკის“ დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2010-2011 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და USAID-ის ერთობლივი  „ ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების“ პროექტის ასოცირებული პროფესორი;

2004-2006 წწ ჰიდროსაიჟინრო ფაკულტეტის ”ჰიდრომანქანების ” კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

2002-2010 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „ნავთობგაზსადენებისა და ნავთობგაზსაცავების ექსპლუატაციის“კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

მიღებული ჯილდოები:

2003 ახალგაზრდა მეცნიერთა II ხარისხის საპრეზიდენტო სტიპენტიანტი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+995) 599 77 44 93.

ელ. ფოსტა: L.Shatakishvili@gtu.ge

0322 77 11 11