მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ლიანა ებანოიძე

ლიანა ებანოიძე

პერსონალური ინფორმაცია
სახელი, გვარი: ლიანა ებანოიძე
დაბადების თარიღი: 03.01. 1964
დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი
საკონტაქტო ტელეფონი: 555374772
ელ.ფოსტა: l.ebanoidze@gtu.ge
ოჯახური მდგომარეობა: დაუოჯახებელი.

პროფესიული მოღვაწეობა

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის   მემბრანული პროცესების კვლევისა და ნანოტექნოლოგიების დამუშავების განყოფილების უფროსი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.     
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის   მემბრანული პროცესების კვლევისა და ნანოტექნოლოგიების დამუშავების განყოფილების უფროსი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.     

განათლება (დასახელება, ფაკულტეტი, სპეციალობა, კვალიფიკაცია)

 • 1981-1987 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ლითონმცოდნეობა და ლითონთა თერმული დამუშავების ტექნოლოგია, ინჟინერ-მეტალურგი;
 • 2009-2012 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმათულება. ქიმიის აკადემიური დოქტორი.

სამუშაო გამოცდილება

 • 2017წ.-დან  დღემდე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ქიმიის დეპარტამენტის, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის კათედრის ასისტენტ პროფესორი;
 • 2005-2017 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულების უფროსი ლაბორანტი;
 • 1985-2005 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულების ლაბორანტი.

სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობა

 • მემბრანული (მიკრო-, ულტრა-, ნანო- და უკუოსმოსი) პროცესების კვლევა და ნანოტექნოლოგიების დამუშავება;
 • ლაბორატორიული სამუშაოები  ფიზიკური ქიმიაში ბაკალავრიატის პროგრამაზე;
 • ლაბორატორიული სამუშაოები  კოლოიდურ ქიმიაში ბაკალავრიატის პროგრამაზე;
 • ლაბორატორიული სამუშაოები  ფიზიკურ და კოლოიდურ ქიმიაში ბაკალავრიატის პროგრამაზე; 
 • პრაქტიკული სამუშაოები ექსპერიმენტული კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებში  მაგისტრატურის პროგრამაზე
 • მეცნიერული მიღწევები
  სახელმძღვანელო 1;
  დამხმარე სახელმძღვანელო 1
  სტატიები 27
  კონფერენციები 10

აქტივობები
მონაწილეობდა:

 • მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში („პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა“);
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შიდა საგრანტო პროექტებში;
საერთაშორისო ეგიდით ჩატარებულ ვორქ-შოფებში.
0322 77 11 11