მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კახა გორგაძე

კახა გორგაძესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  ინსტიტუტი "ტალღა".   
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი.     
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტი.           
აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 15 აპრილი, 1966 წ.
ოჯახური მდგომარეობა: უცოლო.

განათლება:
1983 წ. დაამთავრა თბილისის 62-ე საშუალო სკოლა.
1983-1988 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საინჟინრო-ფიზიკური ფაკულტეტი, მიენიჭა ინჟინერ-ფიზიკოს-მეტალურგის კვალიფიკაცია.

კვალიფიკაცია:
2008 წ. დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა აკადემიური დოქტორის ხარისხი საინჟინრო  ფიზიკაში.
გამოქვეყნებული აქვს 38 სამეცნიერო სტატია, 5 დამხმარე სახელმძღვანელო.

სამუშაო გამოცდილება:
1987-1988 წ.წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის კათედრა, უფროსი პრეპარატორი.
1988-1988 წ.წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის კათედრა, სასწავლო ოსტატი.
1988-2006 წ.წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის კათედრა, ლაბორატორიის გამგე.
1998-2005 წ.წ. თავდაცვის სამინისტროს  ცენტრალური სამხედრო ჰოსპიტალი, სამედიცინო აპარატურის ტექნიკოსი
2006-2009 წ.წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტი, ლაბორანტი.
2009-2013 წ.წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო-ფიზიკის დეპარტამენტი, ასისტენტ-პროფესორი.
2013 წ.-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი,  საინჟინრო-ფიზიკის დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი.
2012 წ.-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი "ტალღა", მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ.: 593 21 00 78

0322 77 11 11