მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ირინე მამალაძე

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი

პირადი ინფორმაცია:  13.   02.   1959 წელი.
ოჯახური მდგომარეობა:  მეუღლე და ორი შვილი.  

განათლება
1976 წ წელს დაამთავრა ქ.თბილისის 151-ე საშუალო სკოლა.
1976- 1982 წწ- საქართველოს პოლიტექნიკური  ინსტიტუტი. სამშენებლო ფაკულტეტი.
კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მშენებელი.
1998-2001წწ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.                          
ეკონომიკის ფაკულტეტი. წარჩინებით
კვალიფიკაცია: ეკონომისტი.

კვალიფიკაცია:    
2009-წელს მიენიჭა ეკონომიკის აკადემიური  დოქტორის სარისხი.
გამოქვეყნებული აქვს 41 სამეცნიერო ნაშრომი, ოთხი სახელმძღვანელო, ერთი სალექციო კურსი, ერთი მონოგრაფია.

სამუშაო გამოცდილება
2019-დან ღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. პროფესორი.
2019 -წლიდან ეკონომიკის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
2017-წლიდან დღემდე სტუ -ის აკადემიური საბჭოს წევრი.

2017-2019 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატენოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.ასოცირებული პროფესორი.
2013 -  2017 წწ   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატენოლოგიებისა და სოციალურმეცნიერებათა ფაკულტეტი.ასოცირებული პროფესორი.
2009-2013წწ   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს -ინჟინერინგის ფაკულტეტი.
ასისტენტ პროფესორი.
2006-2017წწ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და  ბიზნესის ფაკულტეტი. მიწვეული პედაგოგი.
2004-2006წწ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და  ბიზნესის ფაკულტეტი. მასწავლებელი.
1999-2004.წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და  ბიზნესის ფაკულტეტი.ლაბორანტი.
1989-1995 წწ სსი  ,,საქსახკომუნმშენპროექტი“ . ტექნოლოგიური განყოფილების- მთავარი   სპეციალისტი.
1986-1989 წწ სსი  ,,საქსახკომუნმშენპროექტი“ . ტექნოლოგიური განყოფილების- უფროსი ინჟინერი.
1982-1986 წწ სსი  ,,საქსახკომუნმშენპროექტი“ . ტექნოლოგიური განყოფილების- ინჟინერი.
1976-1979 წწ  სსი  ,, ქალაქპროექტი“ 4-ე არქიტექტურული სახელოსნო- სპეციალისტი.

ენების ცოდნა:
ქართული -მშობლიური
რუსული - სრულყოფილად.
ინგლისური- საშუალოდ.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მობილური  (+995) 555 73 44 88
ელ. ფოსტა: mamaladze_irina@gtu.ge

 

                 

 

       

   


0322 77 11 11