მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

იაშა (კოკა) კუტუბიძე

იაშა (კოკა) კუტუბიძე

სტუ აკადემიური საბჭოს სწავლული მდივანი
ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
სტუ სოციალურ მეცნიერებათა დეპარატამენტის ხელმძღვანელი
დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით (2003)
პროფესორთა ლიგის ერთ-ერთი დამფუძნებელი
საქართველოში ფილოსოფიის განვითარების საერთაშორისო ფონდის თავმჯდომარე
სტუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა და მასკომუნიკაციის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
სტუს-ს „სოციალური მეცნიერებების“ სადოქტორო პროგრამის ხელმღძვანელი

პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 1 დეკემბერი, 1949 წ.
ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.
განათლება:
1968-1973 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, ფილოსოფიის სპეციალობა,
ფილოსოფიისა და საზოგადოებათ მცოდნეობის მასწავლებელი;
1991-1995 - თბილისის ბიზნესისა და მარკეტინგის ინსტიტუტი,
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი, სპეციალობა -ეკონომისტი, მენეჯერი
1984-1990 - თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ფაკულტეტი - გერმანული ენა და ლიტერატურა, სპეციალობა - გერმანული ენის მასწავლებელი;
29.05.1981 - საკანდიდატო დისერტაცია - შრომის შინაარსის არსებითი ცვლილებების ძირითადი ტენდენციები მეცნიერულ-ტექნიკური რევოლუციის პირობებში (დისერტაცია გასულია სოციოლოგიის გრიფით) . მიენიჭა ფილოსოფიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
სამუშაო გამოცდილება
1973-1975 - ქ. თბილისის ეკონომიკური და სოციალური განყოფილება, უფროსი ლაბორანტი
1974-1978 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასპირანტი

1978-1983 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ისტიტუტი (ფილოსოფიის კათედრა), მასწავლებელი
1983-1987 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ისტიტუტი (ფილოსოფიის კათედრა), უფროსი მასწავლებელი
1987-1992 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ისტიტუტი (ფილოსოფიის კათედრა), დოცენტი
1992-1993 - საქართველოს კონტროლის პალატა, ჯანმრთელობის დაცვის, სოც. უზრუნველყოფის, სპორტისა და ტურიზმის განყოფილების გამგე
1993-1994 - საქართველოს კონტროლის პალატა, ჯანმრთელობის დაცვის, სოც. უზრუნველყოფის, სპორტისა და ტურიზმის სამმართველოს უფროსი
1994-1995 - საქართველოს კონტროლის პალატა, დარგობრივი დეპარტამენტის მთავარი მრჩეველი
1995-1998 - საქართველოს კონტროლის პალატა, სარევიზიო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
1998-2004 - საქართველოს კონტროლის პალატა, მე-5 დეპარტამენტის უფროსი
2004-2006 - სულხან-საბა ორბელიანის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ფილოსოფიის კათედრის გამგე
2009-2011 - ფილოსოფიის ინსტიტუტი, მეცნიერ-თანამშრომელი
2009-2011 - თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი, სრული პროფესორი
2010-2018 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი
1992-1994 - თსუ ფილოსოფიისა და მეცნიერული კომუნიზმის კათედრის დოცენტი
1994-1995 - თსუ საზოგადოებათა მეცნიერებების კათედრის დოცენტი
2004-2005 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის კათედრის დოცენტი
2005-2006 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სამოქალაქო მოდულების ხელმძღვანელი

1991-2007 პროფესორი, თბილისის პოლიტოლოგიისა და ადამიანთ-მცოდნეობა სოციოლოგიის ინსტიტუტის რექტორისა და სამეცნიერო საბჭოს ერთობლივი სხდომის გადაწყვეტილებით. ოქმი #21 4.XII.1999 წ/),
1994 - 2001 მონაწილეობა საერთაშორისო პროგრამებში:
1. Advanced Seloitte & Touche /EU TACIS privatization Course, Copenhagen (Denmark);
2. Regional Conference On Public Coruption, Budapest (Hungary),

2016- ჟურნალ ,,პოლიტიკის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
ჟურნალ ,,სახელმწიფო და კონტროლის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
ფილოსოფიის სერიის ჟურნალ ,,მაცნეს“ რედ. კოლეგიის წევრი;
ჟურნალ ,,საისტორიო ვერტიკალები“-ს რედ. კოლეგიის წევრი.
საერთაშორისო კონფერენციის ,,მსოფლიო და კავკასია“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი
2016-2018 სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, სოციალურ მეცნიერებათა პროგრამის ხელმძღვანელი;

სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტთან არსებული მეთოდური საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;

სტუ, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.

სტუ, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე

დამატებითი ინფორმაცია:
საერთაშორისო სერთიფიკატი პრივატიზაციის საკითხებისადმი მიძღვნილი მსოფლიო დონის კურსებზე მონაწილეობისათვის (კოპენჰაგენი, 1994 წ.)

10-მდე ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა;
30-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი, მათ შორის 7 მონოგრაფიის)
2018 წლიდან დღემდე სტუ-ს საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიეისა და სოციალურ მეცნიერეაბათა ფაკულტეტის სოციალური მეცნიეებების ხელმძღვანელი.


0322 77 11 11