მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ფიქრია წოწკოლაური

ფიქრია წოწკოლაურისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმი,საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.

დაბადების თარიღი:    25 მაისი, 1954 წელი

მისამართი:   თბილისი, ნუცუბიძის მე-4 მ/რ, კორპ. 5, ბინა 5.                                        

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონი:     221 80 45;    577 45 41 93.

ელ-ფოსტა:   p.tsotskolaui@gtu.ge;   pikria_t@yahoo.com

განათლება:

1988   -    ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, (დიპლომი ЭК № 026753)

1978-1982 - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქონელმიმოქცევის ეკონომიკის და ორგანიზაციის კათედრა, ასპირანტი.

1971-1976 -   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კომერციის და მარკერტინგის ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია ეკონომისტი. (დიპლომი Ч № 755440)

2000 -   ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიკრო­ეკო­ნო­მიკა - მარკეტინ­გის დოცენტის სამეცნიერო წოდება (ატესტატი გა № 0000644)

 

სამუშაო გამოცდილება:

2018 - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.

2018- დღემდე, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების აფილირებული ასოცირებული პროფესორი

2012 – 2018 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

2006-2010 ინსტიტუტი ტექინფორმი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.

2006-2010 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

2006-2009 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოსა და სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

2006 - დღემდე ინსტიტუტი ტექინფორმი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი

1989-1991 - საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის გამოთვლითი ცენტრი, ლაბორატოორიის გამგე

1982-1988 - საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის გამოთვლითი ცენტრი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 

სამეცნიერო პუბლიკაციები: 50-მდე სამეცნიერო შრომის ავტორი, მათ შორის 8 სახელმძღვანელოს და ლექციების კურსის ავტორი/თანაავტორი,      ერთი მონოგრაფიის ავტორი.


სარედაქციო კოლეგიის წევრობა:

2006-2018 - ქართული რეფერატული ჟურნალის (ქრჟ) სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

2001 _ 2005 - ქართული რეფერატული ჟურნალის (ქრჟ) პასუხისმგებელი გამომცემელი.

ენების ცოდნა: ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად), ინგლისური (დამაკმაყოფილებლად).

0322 77 11 11