მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ალექსანდრე ტალიაშვილი

დაბადების თარიღი            1947 წლის 3 ნოემბერი

ტელეფონი:                           599 900 975

ელ. ფოსტა:                           al.taliashvili@gtu.ge


განათლება:

 • 1965-1970წწ. თბილისის ივ. ჯავახიშივლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, იურისტის კვალიფიკაცია
 • 1977 წ. საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა .

კვალიფიკაციის ამაღლება:

 • 1996წ. საბანკო სამართლის კურსები, ვენა (ავსტრია)
 • 1994წ. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების საერთაშორისო კურსები ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე.
 • 2009წ. სტუ პროფესიული განვითარების ცენტრი - აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), ტრენინგი: „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიის ზოგადი კურსი“     

წოდება:

 • იუსტიციის სახელმწიფო მრჩეველი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2013-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, პროფესორი
 • 2009-2013წწ.  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ), სრული პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მ.შ.
 • 2006-2009წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
 • 1997-2006წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კრიმინალისტიკის კათედრის დოცენტი
 • 1999-2004წწ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე
 • 1988-1999წწ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე
 • 1983-1988წწ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასამართლო ორგანოების სამმართველოს უფროსი
 • 1980-1983წწ. თბილისის 26 კომისრის სახ. რაიონის პროკურორი
 • 1978-1983წწ. თბილისის 26 კომისრის სახ. რაიონის სასამართლოს თავმჯდომარე
 • 1977-1978წწ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს წევრი
 • 1975-1977წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს უფროსი კონსულტანტი
 • 1971-1975წწ. თბილგაზის სამმართველოს იურისკონსულტი
 • 1963-1965წწ. თბილისის ენერგეტიკისა და ნაგებობათა ინსტიტუტის მუშა

 გამოქვეყნებულია 14 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 1 მონოგრაფია და 1 დამხმარე სახელმძღვანელო

0322 77 11 11