მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ალექსანდრე დავითაშვილი

ალექსანდრე დავითაშვილი
ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი.
Sigma-Xi ამერიკელ მეცნიერთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგების, წყალარინების, შენობების საინჟინრო აღჭურვილობის და თბოაირმომარაგების  დეპარტამენტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
პირადი ინფორმაცია: 
დაბადების თარიღი: 6 მარტი 1953 წელი; 
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული; 
განათლება: 
1970 – 1975 წ. – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიური ფაკულტეტი, ციტოლოგიის სპეციალობა. ბიოლოგის კვალიფიკაცია.
1975–1978 წ. – მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტი
კვალიფიკაცია: 
1982 წ. - მიენიჭა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, სპეციალობით მოლეკულური ბიოლოგია; 
გამოქვეყნებული აქვს 23 სამეცნიერო სტატია, 4 სახელმძღვანელო, 2 დამხმარე მეთოდური, 1 მონოგრაფია.
სამუშაო გამოცდილება:
1978-1983 წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
1983-2003 - წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
2004-2011 წ. - ამერიკის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი (AUH), თბილისის კამპუსი, პროფესორი.
2003–2013 წ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, მთავარი სპეციალისტი.
2013 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგების, წყალარინების, შენობების საინჟინრო აღჭურვილობის და თბოაირმომარაგების  დეპარტამენტის პროფესორი
2004–2011 წ.  იყო 9 საერთაშორისო პროექტის კოორდინატორი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 
ტელ.: (995) 95 20 20 18 
ელ. ფოსტა: adavitashvili@gtu.ge 
0322 77 11 11