ნანი ხუნდაძე

გეოლოგია–მინერალოგიის  მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის ნავ­თობისა და გაზის ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სრული პროფესორი;
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი.
 
პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 20 სექტემბერი, 1948 წელი;
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.
 
განათლება:
1973–1977 წლები –  დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძიების გეოფიზიკური მეთოდების კათედრის ასპი­რანტურა, საძიებო გეოფიზიკის სპეციალობით;
1967–1972 წლები –  დაამთავრა  თსუ გეოგრაფია–გეო­ლო­გიის ფაკულტეტი, ინჟინერ გეოლოგ–გეოფიზიკოსის კვალიფიკაციით, წარჩი­ნებით;
1955-1966 წლები – დაამთავრა მცხეთის#1 საშუალო სკოლა, ოქროს მედალზე.
 
კვალიფიკაცია:
1983 წელი – საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა,  გეოლოგია–მინერალოგიის მეც­ნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი;
გამოქვეყნებული აქვს 55  სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 4 სახელმძღვანელო.
 
სამუშაო გამოცდილება:
1972-1975 წლები - საქნავთობ ,,გეოფიზიკის“ კონსულტანტი;
1976-1985 წლები –  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია–გეო­ლო­გიის ფაკულტეტის ძიების გეოფიზიკური მეთოდების კათედრის უმცროსი მეცნიერ–თა­ნა­მ­შრომელი;
1985-1992 წლები –  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გეოლოგიური ფა­კულტეტის ნავთობისა და გაზის საბადოების ძიების და დამუშავების კათედრის დოცენტი;
1990-1992 წლები – სპი გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
1992 წლიდან–  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო– გეოლოგიური ფაკულტეტის ნავთობისა და გაზის საბადოების ძიებისა და დამუშავების კათედრის გამგე;
2005-2006 წლები –  გაზის საერთაშორისო კორპორაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;
2006 წელი –  „ყაზტრანსგაზ–თბილისი“–ს გენერალური დირექტორის მრჩეველი;
2006 წლიდან სამთო– გეოლოგიური ფაკულტეტის ნავთობისა და გაზის საბადოების ძიებისა და დამუშავების კათედრის  სრული პროფესორი;
2007 წლიდან – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავება,ნავთობგაზსადენებისა და ნავთობგაზსაცავების ექსპლუატაციის მიმართულების ხელმძღვანელი;
2007 წლიდან – სტუ სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
2002 წლიდან –  ჟურნალის „საქართველოს ნავთობი და გაზი“ რედკოლეგიის წევრი.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 59972 98 96(+995) 59972 98 96;
ელ. ფოსტა: n.khundadze@gtu.ge