მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

გურამ ტყემალაძე

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი. 
საქ­­არ­თ­­ველოს სოფლის მეურნეობისა და საინჟინრო მეცნიე­რებათა აკადემიების ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი). სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინე­რინგის ფაკულტეტის სასურსათო ტექნოლოგიის დეპარტა­მენტის უფროსი; აგრარულ მეცნიერებებში (აგრონომია, მეც­ხოვე­ლე­ობა, აგროტექნოლოგიები, სასურსათო ტექნოლოგ­იები, სატყეო საქმე, მელიორაცია) საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე; აგრარულ ტექნოლოგიებში დოქტო­რანტურის საგანმანათ­ლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი.

პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 25.04.1941.
ოჯახური მდგომარეობა:  2 შვილი, 4 შვილიშვილი,1 შვილთაშვილი.

განათლება
1958-1963წწ.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი. სპეციალობა: მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია. დიპლომი Р #119180.  კვალიფიკაცია: ქიმიკოსი.

კვალიფიკაცია
1965-1968 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიოქიმიის ინსტიტუტის ასპირანტი. ასპირანტურის კურსი: სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ა.ნ.ბახის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტის ენზიმოლოგიის განყოფილება.
1969 წ. ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დიპლომი: МБЛ #010464.
1971 წ. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ატესტატი: МСН  #046819.
1979 წ. დოცენტი. ატესტატი:ДС #027229.
1984 წ. ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, დიპლომი: БЛ #001457.
1985 წ. პროფესორი. ატესტატი: ПР #012421.

სამუშაო გამოცდილება:
1963-1965 წწ.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი, ინჟინერ-ქიმიკოსი.
1968-1975 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიოქიმიის ინსტიტუტი, უფროსი  მეცნიერ-თანამშრომელი.
1972-1975 წწ.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიისა და ქიმიის ფაკულტეტები,  ენზიმოლოგიის საგანში სპეცკურსის ხელმძ­ღვანელი.
1975-2004 წწ. საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი, არაორგანული და ბიოორგანული ქიმიის კათედრის გამგე.
2004-2005 წწ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ქიმიის კათედრის გამგის მოვალეობის შემსრულებელი.
2006 -2013 წწ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი.
2013 - დღემდე  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი.
2013-2015 წწ. ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის ამერიკული საზოგადოების (ASBMB) ნამდვილი წევრი.

სამეცნიერო შრომები
152  სამეცნიერო შრომა, მათ შორის, 9 სახელმძღვანელო,  4 მონოგრაფიული ხასიათის  ენციკლოპედიური ლექსიკონი.

საერთაშორისო კონფერენციებში  მონაწილეობა:
რუსეთი - [(მოსკოვი - 1984, 2011, ლენინგრადი - 1975, 1979, პუშჩინო - 1970, კრასნო­ია­რსკი - 1973, ბლაგოვეშენსკი - 1967)]; უკრაინა - [(იალტა - 1973, კიევი - 1986)]; ლატვია (რიგა - 1974); ესტონეთი (ტალინი - 1981); ყაზახეთი (ალმა–ატა 1981); უზბეკეთი (ტაშკენტი - 1970); გერმანია - 1977; იუგოსლავია - 1979; კანადა - 1979; ესპანეთი -1980;  ინგლისი - 1981; საბერძნეთი - 1982; ბელგია - 1983;  ჰოლანდია - 1985; საქართველო - თბილისი [2014 (1), 2015 (3), 2016 (2), 2017 (1), 2018 (1). ქუთაისი - 2017 (1), 2018 (1), 2019 (4), 2020 (3)].

ჯილდოები:   2002 - ღირსების ორდენი. მოწმობა 02430
2015 წ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრემია საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომებისათვის: „ბიოქიმიის საფუძვლები“ და "ბიოქიმიისა და მოლეკ­ულური ბიოლოგიის ენციკ­ლოპედიური ლექსიკონი".
2017 წ. სსმმ აკადემიის პრიზიდენტის ბრძანებით მიენიჭა ექსპერტის წოდება ბიოქიმიის დარგში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ: 599-94-15-41; 591-00-75-00
ელ-ფოსტა: 
guram.tkemaladze@gtu.ge
guram.tkemaladze@yahoo.com


0322 77 11 11