თენგიზ მახარაშვილი

არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი. საქართველოს არქიტექტორთა და მხატვართა კავშირის წევრი, ღირსების ორდენის კავალერი.

პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი:
1 მაისი, 1943 წელი
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი ვაჟი

განათლება:

1960 წ. დაამთავრა თბილისის 55-ე საშუალო სკოლა.
1966 წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი,
არქიტექტურის სპეციალობა.
კვალიფიკაცია: 1975 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა არქიტექტურის კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.
გამოქვეყნებული აქვს 80-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის წიგნი, მონოგრაფია, მეთოდური მითითებები.
შესრულებული აქვს 70-ზე მეტი არქიტექტურული პროექტი, რომელთაგანაც 20-ზე მეტი განხორციელებულია.
მოპოვებული აქვს გამარჯვებები ადგილობრივ და საერთაშორისო არქიტექტურულ კონკურსში.
კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იმყოფებოდა სერბიაში, გერმანიაში, რუსეთში. მოწყობილი აქვს ფერწერული ნახატების 30 პერსონალური გამოფენა, მათ შორის: პარიზში, ვენაში, ბერლინში, მოსკოვში, ზაარბრუკენში, კარლსუეში და ა.შ.

სამუშაო გამოცდილება:

1965 _ 1972 წწ _ სამეცნიერო-საპროექტო ინსტიტუტი `თბილზნიეპის~ უფროსი არქიტექტორი, ჯგუფის ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
1977 _ 1983 წწ. _ საქართველოს პოლიტექტნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურის ფაკულტეტის დოცენტი.
1984 _ 1988 წწ. _ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
1992 _ 2003 წწ. _ სტუ-ს არქიტექტურის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი და სწავლული მდივანი.
1996 _ 2006 წწ. _ სტუ-ს არქიტექტურის ფაკულტეტის ურბანისტიკის კათედრის გამგე.
1996 წლიდან _ სტუ-ს არქიტექტურის ფაკულტეტის პროფესორი, შემდგომ სრული პროფესორი.
2012 _ 2014 წწ. _ სტუ-ს სენატის სენატორი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ.: 233 57 71, მობ. 599 38 57 21
ელ. ფოსტა:
T.Makharashvili@gtu.ge