ალექსანდრე სიჭინავა

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი 2010 წლიდან;
ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი 1996 წლიდან;
პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 6 იანვარი 1954 წელი;
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი ვაჟიშვილი;
1996 წელს მიღებული აქვს უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მადლობა ეკლესია მონასტრების აღდგენასა და მშენებლობაში შეტანილი წვლილისათვის;
2016 წელს მიღებული აქვს ლიტვის სეიმის მადლობა ლიტვა–საქართველოს
ურთიერთობების განმტკიცებაში შეტანილი წვლილისათვის.
განათლება:
1971 წ. – დაამთავრა  ჩხოროწყუს რაიონის სოფ.ლესიჭინის #1 საშუალო სკოლა;
1976 წ.– თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი პოლიტიკური ეკონომიის სპეციალობით;
კვალიფიკაცია:
1983 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;
1985 წელს არჩეულ იქნა დოცენტის თანამდებობაზე;
გამოქვეყნებული აქვს 70–ზე მეტი ნაშრომი.მათ შორის  10–ზე მეტი ნაშრომი, ინგლისურ და სხვა უცხოურ ენებზე;

2010 წელს გამოაქვეყნა ლექციების კურსი ინვესტიციებში; 2013 წელს გამოაქვეყნა სახელმძღვანელი უძრავი ქონების ეკონომიკაში; 2012 წელს გამოაქვეყნა ლექციების კურსი(ელვერსია)საერთაშორისო ინვესტიციები და ტრანსნაციონალური კორპორაციები; 2014–15 წლებში მონაწილეობა მიიღო და რედაქტორობა გაუწია ორ ლექციის კურსს დოქტორანტებისათვის:  1)ეკონომიკური კვლევის მეთოდები და 2)ინსტიტუციური ეკონომიკა.

ბოლო 10 წელიწადი მონაწილეიბდა 40–ზე მეტ საერთაშორისო და ადგილობრივ  კონფერენციებში, სემინარებსა და ტრენინგებში; 2013 წლიდან ორგანიზებას უწევს ყოველწლიურ საერთაშორისო ეკონომიკურ კონფერენციას:ეკონომიკური განვითარების მოდელები:გუშინ,დღეს,ხვალ.
სამუშაო გამოცდილება:
1976-1983 წწ. – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პოლიტიკური ეკონომიის კათედრის მასწავლებელი;
1983-1984 წწ. – ამავე კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
1984-1994 წწ. – ამავე კათედრის დოცენტი;
1983-1991 წწ. – ენერგეტიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
1991-1994 წწ. – ბიზნესის უმაღლესი სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი და საერთაშორისო ურთიერთობების კათედრის გამგე;
1994-1995 წწ. – საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს რეგიონული მართვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე;
1995-1997 წწ. – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებელი;
1997-2001 წწ. – ჰუმანიტარულ–ეკონომიკური ინსტიტუტ „მერიდიანის’’ პრორექტორი;
2001-2002 წწ. – ჰუმანიტარულ–ეკონომიკური ინსტიტუტ „მერიდიანის“ რექტორი;
2003-2005 წწ. – კოლეჯ „ინტელექტუალის „ დირექტორი;
2004 -2005 წწ. – თსუ–ს სოხუმის ფილიალის დოცენტი;
2005-2006 წწ. – თსუ–ს სოხუმის ფილიალის შიდა აუდიტის უფროსი;
2006-2009 წწ. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
2009 – წლიდან სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტის სრული პროფესორი;
2010 –წლიდან დღემდე სტუ–ს აკადემიური საბჭოს წევრი;
2013–წლიდან დღემდე საინჟინრო ეკონომიკის,მედია ტექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამ–
ტის უფროსი;
2013– წლიდან დღემდე“ ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრის დირექტორი“.
2011– წლიდან საერთაშორისო,რეფერირებად და რეცენზირებად ჟურნალ „ბიზნეს–ინჟინერინგის“ მთავარი რედაქტორი.ასევე მრავალი სხვა საერთაშორისო ჟურნალების რედკოლეგიების წევრი.
2015 წლიდან ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი.
1976-1983 წწ. – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პოლიტიკური ეკონომიის კათედრის მასწავლებელი;
1983-1984 წწ. – ამავე კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
1984-1994 წწ. – ამავე კათედრის დოცენტი;
1983-1991 წწ. – ენერგეტიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
1991-1994 წწ. – ბიზნესის უმაღლესი სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი და საერთაშორისო ურთიერთობების კათედრის გამგე;
1994-1995 წწ. – საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს რეგიონული მართვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე;
1995-1997 წწ. – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებელი;
1997-2001 წწ. – ჰუმანიტარულ–ეკონომიკური ინსტიტუტ „მერიდიანის’’ პრორექტორი;
2001-2002 წწ. – ჰუმანიტარულ–ეკონომიკური ინსტიტუტ „მერიდიანის“ რექტორი;
2003-2005 წწ. – კოლეჯ „ინტელექტუალის „ დირექტორი;
2004 -2005 წწ. – თსუ–ს სოხუმის ფილიალის დოცენტი;
2005-2006 წწ. – თსუ–ს სოხუმის ფილიალის შიდა აუდიტის უფროსი;
2006-2009 წწ. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
2009 – წლიდან სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტის სრული პროფესორი;
2010 –წლიდან დღემდე სტუ–ს აკადემიური საბჭოს წევრი;
2013–წლიდან დღემდე საინჟინრო ეკონომიკის,მედია ტექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამ–
ტის უფროსი;
2013– წლიდან დღემდე“ ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრის დირექტორი“.
2011– წლიდან საერთაშორისო,რეფერირებად და რეცენზირებად ჟურნალ „ბიზნეს–ინჟინერინგის“ მთავარი რედაქტორი.ასევე მრავალი სხვა საერთაშორისო ჟურნალების რედკოლეგიების წევრი.
2015 წლიდან ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 895 71 91 77,  32 87 50, 3146 50. 
ელ.ფოსტა:
a.sichinava@gtu.ge
alekosichi@mail.ru