მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ლერი ზამბახიძე

ლერი ზამბახიძე

აკადემიური დოქტორი, პროფესორი
საქართველოს საინჟინრო აკადემია, “სტრატეგიული ობიექტების უსაფრთხოების მათემატიკური პრობლემები„-ს განყოფილება. აკადემიკოს მდივანი.
დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით

პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 10  მარტი,1961 წ.
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.

განათლება:
1978 წ. დაამთავრა  სოფ.შუხუთის (ლანჩხუთის რ-ნი) საშუალო სკოლა;
1978-1983 წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო
ფაკულტეტი, მიენიჭა ინჟინერ მშენებლის კვალიფიკაცია.

კვალიფიკაცია:
1989 წ- დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია
გამოქვეყნებული აქვს 42  სამეცნიერო სტატია, მათ შორის 3 სახელმძღვანელო  და 4 გამოგონება.

სამუშაო გამოცდილება:
1983-1987 წ.წ.  -  საპროექტო ინსტიტუტი „საქქალაქმშენსახპროექტი“,ინჟინერი.
2004-2015 წ.წ.  -  ჯგუფი „ქართუ“ კონსტრუქტორი.
1987-1994  წ.წ.  - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამშენებლო ფაკულტეტი, მასალათა გამძლეობისა და დრეკადობის  თეორიის  კათედრა, ლაბორანტი; უფრ. ლაბორანტი;
1994-2006  წ.წ.  - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამშენებლო ფაკულტეტი, მასალათა გამძლეობისა და დრეკადობის  თეორიის  კათედრა, დოცენტი;
2006-2015  წ.წ.  - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამშენებლო ფაკულტეტი, კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკისა და ექსპერტიზის კათედრა, ასოც. პროფესორი
2015 წ - დღემდე  -   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,სამშენებლო ფაკულტეტი სამშენებლო მექანიკისა და ტექნიკური ექსპერტიზის №122 მიმართულება, პროფესორი;
2002-2006 წ.წ.  - შპს მშენებლობის პროექტების სახელმწიფო ექსპერტიზის მთავარი          სამმართველო, მიწვეული ექსპერტი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 551 24 30 18
ელ.ფოსტა:
l.zambaxidze@gtu.ge
Lerizam@mail.ru

0322 77 11 11