ირაკლი გაბისონია

სამართლის დოქტორი, პროფესორი;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტი ასოცირებული პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსის მ/შ.
პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 4 ოქტომბერი 1974  წელი;
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.
განათლება:
უმაღლესი იურიდიული და ეკონომიური;
კვალიფიკაცია:
სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი;
გამოქვეყნებული აქვს 13  სამეცნიერო შრომა, მათ შორის ერთი მონოგრაფია და 1  სახელმძღვანელო.
სამუშაო გამოცდილება:
1996-1999  წლები – თბილისის კრწანისის რ-ონის საგადასახადო ინსპექციის იურიდიული მრჩეველი;
1999-2000 წლები – თბილისის კრწანისის რ-ონის საგადასახადო ინსპექციის შეგროვების განყოფილების უფროსი;
1999-2000 წლები – საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს იურიდიული სამმართველოს იურიდიული კონსულტაციებისა და მომსახურების განყოფილების უფროსი. საგადასახადო საჩივრების სამმართველოს სასამართლო საქმეტა განხილვის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი;
2000-2003 წლები – თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის საოლქო საგადასახადო ინსპექციის იურიდიული განყოფილების უფროსი;
2003-2004 წლიდან–  აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ინფორმაციის განყოფილების უფროსი;
2004-2005 წლები –  ვეტერინალური დეპარტამენტის საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამმართლებრივი საკითხების განყოფილების უფროსი;
2005 წელი – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს იურიდიული განყოფილების უფროსი;
2005-2009 წლები –  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, მოწვეული სპეციალისტი;
2005-2006 წლებში –საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის მოწვეული სპეციალისტი, ექსპერტი;
2006-2007 წლებში –შპს ,.საქართველოს რკინიგზის“ სალიანდაგო-სარემონტო სამშენებლო სამმართველოს კადრების განყოფილების უფროსი;
2006-2007 წლებში – გერმანულ-ქართულენოვანი უმაღლესი სასწავლებელი, მოწვეული ლექტორი;
2006-2007 წლებში – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მოწვეული ლექტორი;
2006-2007 წლებში – ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი, მოწვეული ტრენერი;
2006-2009 წლებში – ევროკავშირის პროექტი ,,საქართველოში საგადასახადო ადმინისტრირების ხელშემწყობი“, მოწვეული ტრენერი;
2008 წელი – საქართველოს უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;
2008-2012 წლები – ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;
2009 წელი – ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მოწვეული ლექტორი;
2009-2012 წლები – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უფროსი მასწავლებელი;
2012 წლიდან –ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
20012 წლიდან – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
2012 წლიდან – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობსი შემსრულებელი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 599551212(+995) 599551212;
ელ. ფოსტა: a
irakli.gabisonia@mail.ru