ბორის ბოქოლიშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 26 ივლისი 1936 წელი;
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი;
განათლება:
1955-1960 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მექანიკოსის კვალიფიკაცია;
1961-1964 წწ. - მოსკოვის სატყეო ტექნიკური ინსტიტუტი, ასპირანტურა;
კვალიფიკაცია:
1967 წ. - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;
1999 წ. - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი;
სამუშაო გამოცდილება:
1960-1931 წწ. - საკონსტრუქტორო ბიურო, უფროსი ინჟინერ-კონსტრუქტორი;
1964-1968 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ხის დამუშავების საწარმოთა მოწყობილობისა და ტექნოლოგიის კათედრის ასისტენტი;
1964-1985 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ხის დამუშავების საწარმოთა მოწყობილობისა და ტექნოლოგიის კათედრის დოცენტი;
1972-1984 წწ. - მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
1985-1986 წწ. - თბილისის მუსიკალურ ინსტრუმენტთა გაერთიანების გენ. დირექტორი;
1986-1990 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ხის დამუშავების საწარმოთა მოწყობილობისა და ტექნოლოგიის კათედრის დოცენტი;
1989-2005 წწ. - მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანი;
1991 წლიდან დღემდე - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ხის დამუშავების საწარმოთა მოწყობილობისა და ტექნოლოგიის კათედრის პროფესორი;
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 899 50-71-64 begin_of_the_skype_highlighting            899 50-71-64      end_of_the_skype_highlighting;
ელ.ფოსტა: 
boqolishvili_bor@mail.ru