მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

თამაზ ბაციკაძის ბიოგრაფია

თამაზ ბაციკაძის ბიოგრაფია

თამაზ ბაციკაძე
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 10 ოქტომბერი 1944 წელი;
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე, შვილები და შვილიშვილები;
განათლება:
1961-1966 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი;
კვალიფიკაცია:
1973 წ. - მიენიჭა კანდიდატის ხარისხი;
გამოქვეყნებული აქვს: 80-მდე სამეცნიერო სტატია, 6 სახელმძღვანელო (მათ შორის ფრანგულ ენაზე), 1 მონოგრაფია;
სამუშაო გამოცდილება:
1967 წლიდან დღემდე - სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კათედრის პროფესორი;
1982-1986 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
1990 წ. - სამეცნიერო მივლინება მედისონის უნივერსიტეტში, აშშ;
1985-2005 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პრორექტორი, კაპიტალური მშენებლობისა და პერსპექტიული განვითარების დარგში;
2009 წლიდან დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პერსპექტიული განვითარების სამსახურის უფროსი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.:8(77) 40-47-18
0322 77 11 11