მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ოთარ ზუმბურიძის ბიოგრაფია

ოთარ ზუმბურიძის ბიოგრაფია

ოთარ ზუმბურიძე
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სტუ-ს სრული პროფესორი;
ელექტრონიკის და ელექტროტექნიკის ინსტიტუტის წევრი (IEEE) (USA)(აშშ);
ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო აკადემიის წევრი, საქართველოს განყოფილების სწავლული მდივანი;
Sigma Xi (The Scientific Research Society, USA)- ამერიკის სამეცნიერო საზოგადოების წევრი;
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წავრი;
დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და ღირსების მედლით.
პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 28 ოქტომბერი 1945;
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ვაჟი;

განათლება:
1962 წ-დაამთავრა ქ. თბილისის 51-ე საშუალო სკოლა;
1962-1967 წწ- საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაქულტეტი, მიენიჭა ელექტროინჟინრის კვალიფიკაცია;
1977-1978 წწ- ლონდონის უნივერსიტეტის სამეფო კოლეჯის სტაჟიორი.
კვალიფიკაცია:
1975 წ-დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია;
1993 წ-დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია;
გამოქვეყნებულია აქვს 85 სამეცნიერო შრომა, სამი სახელმძღვანელო, ორი მონოგრაფია (ინგლისურ და რუსულ ენაზე). არის ორი გამოგონების ავტორი.
სამუშაო გამოცდილება:
1968-1970 წწ- საქართველოს ტელე-რადიოცენტრის ინჟინერი, უფროსი ინჟინერი;
1970-1976 წწ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მრავალარხიანი-ელექტრიკავშირგაბმულობის კათედრის ასისტენტი;
1976-1993 წწ- ამავე კათედრის უფრისი მასწავლებელი, დოცენტი;
1993 წ- დღემდე ამავე კათედრის პროფესორი, სრული პროფესორი;
1990-1994 წწ- კავშირგაბმულობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე სამეცნიერო მუშაობის დარგში;
1994-2005 წწ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო მეთოდური სამმართველოს უფროსი, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი;
2006-2007 წწ- სტუ- ს რექტორის მრჩეველი, საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილების უფროსი;
1.05. 2009-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის უფროსი;
1994-2007 წწ- საეთაშორისო და საქალაქთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მარკეტინგის დირექტორი, ინფორმაციული უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პრეზიდენტი, გენერალური დირექტორი;
1996-2001 წწ- ევროპის საბჭოს პროგრამა “ტემპუსი-ტასისის” პროექტების კოორდინატორი;
ევროპის საბჭოს აკადემიური ექსპერტი უმაღლესი განათლების სფეროში 1999-2003 წწ., საფრანგეთი ქ. სტრასბურგი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 899 30 15 51
ელ. ფოსტა: o_zumburidze@gtu.ge, otarzumburidze@gmail.com 
0322 77 11 11