მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ფაკულტეტები

სამშენებლო ფაკულტეტი 
(დებულება
)
დეკანი -
 პროფ. ზურაბ გვიშიანი   


ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
(დებულება)
  
დეკანი
 -  პროფ. ლენა შატაკიშვილი


სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 
(დებულება)
  
დეკანი - პროფ. ანზორ აბშილავა  


ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
(დებულება)
  
დეკანი -
 პროფ. ნუგზარ წერეთელი 


სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
(დებულება)
   
დეკანი
 -  პროფ. ოთარ გელაშვილი,  

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი 
(დებულება
)  
დეკანი -
 პროფ. ნინო იმნაძე 


სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი  
(დებულება)
დეკანი -  პროფ. ირაკლი გაბისონია


საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი  
(დებულება)
დეკანი -  პროფ. ივანე ჯაგოდნიშვილი


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 
(
დებულება)
დეკანი -პროფ. რუსუდან ქუთათელაძე      


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
(დებულება)
დეკანი - პროფ. თამარ ლომინაძე  


დიზაინის საერთაშორისო სკოლა  
(დებულება)

დეკანი - პროფ. ნიკოლოზ შაიშვილი 


აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 
(დებულება)
დეკანი - პროფ. გიორგი ქვარცხავა 


0322 77 11 11