სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2017 წლის ფინანსური ანგარიში

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2017 წლის ფინანსური ანგარიში