მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დასრულებული კონკურსები - 2019-2020 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2019-2020 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ICM)

საერთაშორისო მობილობა კრედიტების დაგროვებით

დასრულებულიკონკურსები

 

ესპანეთი:

პორტუგალია:

პოლონეთი:

ლიტვა:

საფრანგეთი:

გერმანია:

იტალია:

თურქეთი:

რუმინეთი:

ინგლისი:

საბერძნეთი:

0322 77 11 11