მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დასრულებული კონკურსები - 2018-2019 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

დასრულებული კონკურსები - 2018-2019 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ICM)
საერთაშორისო მობილობა კრედიტების დაგროვებით 
დასრულებული კონკურსები

ლატვია:

თურქეთი:

საფრანგეთი:

პოლონეთი:

იტალია:

ესპანეთი:

გერმანია:

ლიტვა:

0322 77 11 11