საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წელი (სტუდენტებისთვის)

გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტი (Geisenheim University) (გაიზენჰაიმი, გერმანია), ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს 2024-2025 აკადემიური წლის საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრებისთვის.

შერჩევის პროცედურა:

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 31.03.2024.
ტესტირება უცხოურ ენაში ჩატარდება 2024 წლის 10 აპრილამდე.
გასაუბრება საკონკურსო კომისიასთან ჩატარდება 2024 წლის 20 აპრილამდე.

გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტში გაცვლით პროგრამებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.

უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული ინტერინსტიტუციური ხელშეკრულებით განსაზღვრულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის საფეხურის 1 სტუდენტის მობილობა 10 თვით 2024-2025 აკადემიური წლისათვის ან 2 სტუდენტის მობილობა 5-5 თვით 2024-2025 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის.

მიმართულება: ღვინის ბიზნესი.