კონკურსი

ფილტრი
Name
ამოირჩიეთ პერიოდი
Select date in calendar
Select date in calendar

კვლევითი-საგანმანათლებლო კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი ერთობლივ კვლევით-საგანმანათლებლო კონკურსს აცხადებენ

20/08/2013

ღია კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

19/07/2013

კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმი აცხადებს ღია კონკურსს სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად

19/07/2013

კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო-სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა და სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

16/07/2013

კონკურსი

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს ცენტრში სტაჟირებასთან და ვაკანსიებთან დაკავშირებით

04/06/2013

შიდა საუნივერსიტეტო კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს გამოყენებითი ხასიათის პროექტების შიდა საუნივერსიტეტო კონკურსს

31/05/2013

კონკურსი

„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ერთიანი ავტომატიზებული სისტემის“ განხორციელების მიზნით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საკვლევ-გამოყენებით ნომინაციაში საუნივერსიტეტო კონკურსს აცხადებს

23/05/2013

კონკურსი

ცხადდება კონკურსი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს შორის, თემაზე: წყალსაცავის სარკული ზედაპირიდან წყლის აორთქლების შემცირების საშუალებანი, ეკოლოგიური მოთხოვნილებების გათვალისწინებით

17/05/2013

კონკურსი

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს შორის ცხადდება ორი კონკურსი სტუ-ს ტერიტორიის კეთილმოწყობასთან დაკავშირებით

17/05/2013

The website is in test mode

Close

To view the old website click here