სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული
"მართვის ავტომატიზებული სისტემები"

   
 
მთავარი გვერდი
ჩვენს შესახებ
ისტორია
ფორმები
რედკოლეგია
ავტორებისთვის
არქივი

2022–N1(33) vol.2 სტატიები

2022–N1(33) vol.1 სტატიები

2021–N1(32) V.1.1 სტატიები

2021–N1(32) V.1.2 სტატიები

2021–N1(32) V.2 სტატიები

2020 – N 2(31)    სტატიები

2020 – N 1(30)    სტატიები

2019 – N 2(29)    სტატიები

2019 – N 1(28)    სტატიები

2018 – N 3(27)    სტატიები

2018 – N 2(26)    სტატიები

2018 – N 1(25)    სტატიები

2017 – N 2(24)    სტატიები

2017 – N 1(23)    სტატიები

2016 – N 2(22)    სტატიები

2016 – N 1(21)    სტატიები

არქივი

2015 – N 2(20)    სტატიები

2015 – N 1(19)    სტატიები

2014 – N 2(18)    სტატიები

2014 – N 1(17)    სტატიები

2013 – N 3(16)    სტატიები

2013 – N 2(15)    სტატიები

2013 – N 1(14)    სტატიები

2012 – N 2(13)    სტატიები

2012 – N 1(12)    სტატიები 

2011 – N2(11)    სტატიები

2011 – N1(10)    სტატიები

2010 – N2(9)    სტატიები

2010 – N1(8)    სტატიები

2009– N2(7)     სტატიები

2009 – N1(6)    სტატიები

2008 – N2(5)    სტატიები

2008 – N1(4)    სტატიები

2007 – N2(3)    სტატიები

2007 – N1(2)    სტატიები

2006 – N1         სტატიები