სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული
"მართვის ავტომატიზებული სისტემები"

   
 
მთავარი გვერდი
ჩვენს შესახებ
ისტორია
ფორმები
რედკოლეგია
ავტორებისთვის
არქივი

2022–N1(33) სტატიები

2021–N1(32) V.1.1 სტატიები

2021–N1(32) V.1.2 სტატიები

2021–N1(32) V.2 სტატიები

2020 – N 2(31)    სტატიები

2020 – N 1(30)    სტატიები

2019 – N 2(29)    სტატიები

2019 – N 1(28)    სტატიები

2018 – N 3(27)    სტატიები

2018 – N 2(26)    სტატიები

2018 – N 1(25)    სტატიები

2017 – N 2(24)    სტატიები

2017 – N 1(23)    სტატიები

2016 – N 2(22)    სტატიები

2016 – N 1(21)    სტატიები

არქივი

2015 – N 2(20)    სტატიები

2015 – N 1(19)    სტატიები

2014 – N 2(18)    სტატიები

2014 – N 1(17)    სტატიები

2013 – N 3(16)    სტატიები

2013 – N 2(15)    სტატიები

2013 – N 1(14)    სტატიები

2012 – N 2(13)    სტატიები

2012 – N 1(12)    სტატიები 

2011 – N2(11)    სტატიები

2011 – N1(10)    სტატიები

2010 – N2(9)    სტატიები

2010 – N1(8)    სტატიები

2009– N2(7)     სტატიები

2009 – N1(6)    სტატიები

2008 – N2(5)    სტატიები

2008 – N1(4)    სტატიები

2007 – N2(3)    სტატიები

2007 – N1(2)    სტატიები

2006 – N1         სტატიები