სტუ

ელ.სახელმძღვანელოები

 1. ირაკლი გაბისონია, ჯემალ გაბელია, თეიმურაზ დარსანია, იოსებ ხუციშვილი- სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი (დანაშაული), თბილისი, 2021;
 2. ჯემალ გახოკიძე, ირაკლი გაბისონია. სოფიო მიდელაშვილი- ბოსნია და ჰერცოგოვინა 1995, თბილისი, 2020;
 3. ივანე ჯაგოდნიშვილი, თემურ ჯაგოდნიშვილი, ირაკლი გაბისონია, ჯემალ გაბელია- ლინგვოკრიმინალისტიკა,თბილისი,
 4. სტუდენტური კონფერენციის -„ბავშვთა უფლებების“ ნაშრომთა კრებული
 5. სალომე ხიზანიშვილი , ირაკლი გაბისონია, ალექსანდრე ტალიაშვილი, სამართლიანობა, ფილოსოფიურ-სამართლებრივი ასპექტები, თბილისი, 2019;
 6. შოთა ფაფიაშვილი, ირაკლი გაბისონია, ჯემალ გაბელია, სამართალმცოდნეობის შესავალი, თბილისი, 2019;
 7. ირაკლი გაბისონია, ჯემალ გაბელია, თეიმურაზ დარსანია, სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, თბილისი, 2018,
 8. თემურ ჯაგოდნიშვილი, ივანე ჯაგოდნიშვილი, ირაკლი გაბისონია, წერისა და კვლევის სახელმძღვანელო (აკადემიური წერა), თბილისი, 2019.
 9. ავთანდილ სონღულაშვილი, ქეთევან ჯინჭარაძე, ვახტანგ სონღულაშვილი. სახალხო დიპლომატია და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, თბილისი, 2020;
 10. თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების აქტუალური პრობლემები,
 11. იგორ კვესელავა, ედიშერ გვენეტაძე, საქართველოს კონსტიტუციური განვითარების პოლიტიკური, სამართლებრივი და ისტორიული ასპექტები, თბილისი, 2019
 12. ირაკლი მინაშვილი, ციფრული დანაშაულის გამოძიების ტექნიკა და მეთოდიკა, თბილისი, 2019,
 13. სტუდენტური კონფერენციის „ბავშვთა უფლებები და საკონსტიტუციო სამართალწარმოება“ ნაშრომთა კრებული, 2019;
 14. საქართველოს კონსტიტუცია, ილუსტრირებული; 2019;
 15. სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, სტუ-ს 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი.