სტუ

დეკანი

პროფესორი ირაკლი გაბისონია
მისამართი: ოთახი 911ა, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7602)
ელ ფოსტა: I.gabisonia@gtu.ge