სტუ

დეკანის მოადგილე

პროფესორი ჯემალ გაბელია
მისამართი: ოთახი 903ა, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7601)
ელ ფოსტა: j.gabelia@gtu.ge

დეკანის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობებისა და მეცნიერების დარგში

პროფესორი სოფიო მიდელაშვილი
მისამართი: ოთახი 913ა, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11
ელ ფოსტა: Midelashvilisopo07@gtu.ge

მენეჯერი

ანა ფუტკაძე
მისამართი: ოთახი 906 ა, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7606); 577 15 55 44
ელ.ფოსტა: a.futkaradze@gtu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილება

ასისტენტი თამარ ბარამია
მისამართი: ოთახი 905ა, VI სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 2 77 11 11 (7607)
ელ ფოსტა: law@gtu.ge