სტუ
01

საგანმანათლებლო პროგრამები

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი წარმატებით ახორციელებს შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებს: სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო, საერთაშორისო ურთიერთობების სამივე საფეხურის პროგრამებს და, ასევე, საერთაშორისო ურთიერთობების რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამას;

02

სასწავლო პროცესს პროფესიონალები წარმართავენ

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო პროცესს, მაღალი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე, თეორიტიკოსი და პრაქტიკოსი პროფესორ-მასწავლებლები უძღვებიან.

03

სახელობითი სტიპენდია

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე, 2018 წლიდან, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდიაა დაწესებული, რომელიც წარჩინებულ სტუდენტებზე გაიცემა.

04

სახელობითი ჯილდოები

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე, 2018 წლიდან, სამართლის მიმართულებით გურამ ნაჭყებიას სახელობის ჯილდოა დაწესებული, ხოლო საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით, ალექსანდრე ჩიკვაიძის სახელობის ჯილდო;

05

სამართლის კლინიკა, ლაბორატორიები და ინსტიტუტები

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს სამართლის კლინიკა, კრიმინალისტიკის ლაბორატორია, საჯარო სამართლის ლაბორატორია, სანოტარო ლაბორატორია, ინტელექტუალური საკუთრების ლაბორატორია, პოლიტიკისა და სამართლის ინსტიტუტი, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტსამართლის ინსტიტუტი, საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტი, კულტუროლოგიის ინსტიტუტი, სამეცნიერო და ინოვაციური კვლევების მართვისა და ორგანიზაციის სათავო ინსტიტუტი, ეჟენ-ფრანსუა ვიდოკის სახელობის ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობისა და პერსონალური უსაფრთხოების ლაბორატორია, მიხეილ მუსხელიშვილის სახელობის დიპლომატიური ოსტატობის ლაბორატორია და ზვიად გამსახურდიას სახელობის აუდიტორია;

06

საჯარო ლექციები

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით, პერმანენტულად მაღალი-პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საზოგადო მოღვაწეების მიერ საჯარო ლექციები ტარდება.

07

ფაკულტეტის მიერ გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები

პირველად საქართველოში, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მიერ გამოიცა სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები: საპროკურურო სამართალი, საგამოძიებო სამართალი, ტურიზმის სამართალი, სატრანსპორტო სამართალი, ჯანდაცვის სამართალი, ტურიზმის სამართალი, საპატენტო სამართალი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა - 1995, ქართული სასამართლო და პოლიტიკური მჭევრმეტყველება;

08

გაცვლითი პროგრამები

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ გაცვლით პროგრამებში და ისწავლონ ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში

09

სტუდენტური ცხოვრება

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროექტი - „ჯანსაღი მომავლისთვის“ ტარდება.

10

კარიერა სტუდენტობიდან იწყება

წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ეძლევათ წარმატებული კარიერა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე დაიწყონ.