სტუ
  1. სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა I საერთაშორისო კონფერენცია "მასალათა მეცნიერების საკითხებში", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010,  10-13 ოქტომბერი.
  2. სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო კონფერენცია "მასალათა მეცნიერების საკითხებში", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2012 , 10-13 ოქტომბერი.
  3. „გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის“ მიმართულების მიერ 2010 წლის ნოემბერს მოეწყო და ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“, რომელიც მიეძღვნა გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის კათედრის დაარსების 30 წლისთავს და მისი დამაარსებლის, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის პროფესორ ვიქტორ ერისთავის 70 წლის იუბილეს.
  4. პროფესორ სერგო (სეირან) მაზმიშვილის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2015 წ. თბილისი, საქართველო;
  5. აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო - სამეცნიერო კონფერენცია “ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, 2018 წ.  თბილისი, საქართველო.
  6. ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ქიმიის ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტი 11-12 ნოემბერი, 2019 თბილისი, საქართველო.
  7. აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო - სამეცნიერო კონფერენცია “ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, 2023 წ.  თბილისი, საქართველო.