სტუ

დეკანი

პროფესორი ლიანა თარგამაძე
მისამართი: ოთახი 404, X სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 0322 77 11 11 (7351)
ელ ფოსტა: l.targamadze@gtu.ge