სტუ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების ცენტრი


კონტაქტი

0160, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77

ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 / 7030

გაბადაძე გიორგი - ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტური სერვისების ცენტრის ადმინისტრატორი - უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია)

სტუდენტური სერვისების ცენტრის უფროსი 
ლევან ფიფია, მობ.: 555 799 900
pipia@gtu.ge