სტუ

დეკანის მოადგილე

პროფესორი მაია მშვილდაძე
მისამართი: ოთახი 402, X სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 0322 77 11 11 (7352)
ელ ფოსტა: maia_mshvildadze@gtu.ge

დეკანის მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი თამარ ლოლაძე
მისამართი: ოთახი 403, X სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 0322 77 11 11 (7368)
ელ ფოსტა: t.loladze@gtu.ge

მენეჯერი

ასისტენტ-პროფესორი რატი გურგენიძე
მისამართი: ოთახი 214, II სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 0322 77 11 11 (7354)
ელ ფოსტა: gurgenidze.r@gtu.ge


სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი

ნინო მუსელიანი
მისამართი: ოთახი 404, X სასწავლო კორპუსი
ტელეფონი: 0322 77 11 11 (7357)
ელ ფოსტა:  n.museliani@gtu.ge


ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

მისამართი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, II და X კორპუსები 0175, საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას N69


სპეციალისტები

მისამართი: ოთახი 408, X სასწავლო კორპუსი
სამუშაო საათები:
ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.
შესვენება 13:00-14:00 სთ.
შაბათი 10:00- 14:00 სთ
ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11(7359)

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
ელ. ფოსტა:  ctmf@gtu.ge


სტუდენტთა მომსახურებისა და კარიერული მხარდაჭერის სერვისი

მისამართი: ოთახი 401, X სასწავლო კორპუსი
სამუშაო საათები:
ორშაბათი-პარასკევი 10:00- 18:00 სთ.
შესვენება 13:00-14:00 სთ.
ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
ელ. ფოსტა:  ctmf@gtu.ge