სტუ
 1. ტაბატაძე ზაზა - რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მთავარი ინჟინრის მოადგილე
 2. გელა იაკობაშვილი - სს „რუსთავის აზოტი“, ტექნიკური დირექტორი
 3. თამუნა მამაგულიშვილი - სს „რუსთავის აზოტი“, ტექნიკური კონტროლის ცენტრალიზებული ლაბორატორიის უფროსი
 4. ვასილ გველესიანი - ქ. ზესტაფონის მერი
 5. გოჩა ქურდაძე - ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის დირექტორი, წარმოებისა და ტექნოლოგიების დარგში, სს „ჯორჯიან მანგანეზი“
 6. ბორის გაჩეჩილაძე - ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მთავარი ტექნოლოგი
 7. ზურაბ გოგბერაშვილი - ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის ლაბორატორიის უფროსი
 8. ვასილ არველაძე - ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის N4 საამქროს უფროსი
 9. კობა ბურჯანაძე - ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის წიდების გადამუშავების საამქროს უფროსი
 10. ზაზა სადუნიშვილი - კომპანია „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ ტექნიკური დირექტორი
 11. თეო რობაქიძე - კომპანია „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“, ხარისხის მენეჯერი      
 12. ვახტანგ ჩხეიძე - კომპანია „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“, დოქტორანტი
 13. დავით კუპრავა - სს „არემჯი გოლდი“, ხარისხის კონტროლის უფროსი
 14. ვანო ჭიოკაძე - შპს „ჯერმან ცემენტი“, ტექნიკური დირექტორი და ხარისხის მართვის მენეჯერი
 15. ნინო კალმახელიძე - შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯია“ (მანგანუმის ნაერთების წარმოება),წარმოების დირექტორი
 16. ლია ლომიძე - ლუდის ქარხანა „არგო“, წარმოების ტექნოლოგი
 17. თამაზ ჯალიაშვილი - შპს “ISEKO”, დირექტორი
 18. წნორიაშვილი გიორგი - ARGOS SAFETY CONSULTING -ის მთავარი კონსულტანტი
 19. ბერეჟიანი ანა - ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამმართველოს უფროსი, ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; როტერდამის კონვენციის ბიუროს პრეზიდენტი, გაერო
 20. ბუბაშვილი ლუიზა - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი - EIB დაფინანსებული პროექტების გარემოსდაცვითი კონსულტანტი; PMSG გარემოს ექსპერტი; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი
 21. კვინიკაძე ანა - GWP ცვლის ქიმიკოსი, GST ბიოქიმიკოსი
 22. მაკარაშვილი ეკატერინე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის გარემოსადაცვითი მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.
 23. მდინარაძე გენო - სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოზე მიყენებული ზიანის გამოსწორების ღონისძიებების დეპარტამენტის ნიადაგის სამმართველო ს უფროსი
 24. ნიკურაძე თამარ - შპს ”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის” წყლის ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი
 25. ყულიაშვილი რუსუდან - შპს „გამა კონსალტინგი“, სპეციალისტი
 26. შარაშიძე თამარ - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი, გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე
 27. ცუხიშვილი ქეთი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სამრეწველო ემისიებისა და ნარჩენების კონტროლის სამსახურის სამრეწველო ემისიების კონტროლის დეპარტამენტი, სპეციალისტი
 28. ჭყოიძე ნინო - სტუ-ის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი
 29. ხუმარაშვილი თეკლა - "საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო", სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს გარემოსდაცვითი ინსპექტირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი