სტუ

ელ. სახელმძღვანელოები

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა შეიქმნა 2006 წელს. ბიბლიოთეკა განთავსებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის II სასწავლო კორპუსის მეორე სართულზე, ოთახი 230. იგი არის სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის ფილიალი. მისი საერთო ფართია 70 მ2.

ბიბლიოთეკას აქვს სამკითხველო დარბაზი და წიგნთსაცავი. წიგნადი ფონდი მოიცავს 3100 ქართულ და უცხოურ ერთეულს. დარბაზს შეუძლია ერთდროულად მოემსახუროს 30 სტუდენტს. სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ სისტემური და ანბანური კატალოგით. ინფორმაციის მიღება ასევე შესაძლებელია ელექტრონულადაც.

ბიბლიოთეკას ემსახურება ბიბლიოთეკარი მაია ყუფარაძე

E-mail: maia.kupharadze@gmail.com

Tel.: +995 593 915 395