სტუ

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და გარემოს დიზაინის აკადემიური დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

პროფესორი თინათინ ჩიგოგიძე

მისამართი: სტუ-ს I სასწავლო  კორპუსი

ტელეფონი: 2 77 11 11

ელ ფოსტა:  t.chigogidze@gtu.ge

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და გარემოს დიზაინის  დეპარტამენტში გაერთიანებულია რამოდენიმე მიმართულება: