სტუ

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

არქიტექტურული ფიზიკის და მულტიმედიური პროექტირების ლაბორატორია